dimanche 6 septembre 2015

ILEI-KONFERENCO EN BELGIO


OOSTENDE ĉe la maro
 La Konferencejo: la junulargastejo De PloateMarc Cuffez kaj Hans Delnat: du el  la organizantojLa organizantoj:
Flory, Hans, Katia, Margaretha, G. Jaques de FEL kaj Marc.
Mankas Kristin.

Malferma ceremonio en la urbodomo

Estraranoj kaj organizantoj kun la urbestro.

La estraro de ILEI
Kun la urbestro de Oostende Sinjoro Vandelcasteele


FRANDVESPERO
Ĉiu alportis ion bongustan el sia lando.Simpozio:
De maldekstre:
Mireille Grosjean - Kristin Tytgat - Dr Reginald Moreels - Jean-Bosco Malanda - Flory Widoeckt


La estraro laboras

Pradip Ghimire kaj Uriel Gurdian zorgas pri la protokolo de la komitatkunsidoj.

Radojica Petrovic, estrarano pri Konferencoj

Lingva festivalo:
pli ol 30 lingvoj estis prezentitaj
Jean-Bosco Malanda Lutete prezentas la lingvan situacion de sia lando DR Kongo.

Jean-Bosco kun Flory kaj  ŝia edzo Walter.


Festoj sur kvartalaj placoj
Kontaktoj, renkontiĝoj, babiladoj: jen kongresa etoso!

Supre: kun Jean-Bosco
Sube: kun GONG Xiaofeng, "Arko"
Supre: kun OSIOKA Taeko
Sube: Germain Pirlot el OostendeSupre: Giridhar Rao kaj Bharat Ghimire
Sube: Kristin Tytgat kaj Giridhar Rao
Okaze de la bankedo:
Supre kun Mikail Trifoj kaj kolegino el Koreio
Supre kun Ron Glossop


Nia donaco al la junulargastejo:
vazo plena je etaj konkoj el la apuda maroEkskurso al ANTVERPENO


Unue la mirinda stacidomo!

Akcepto en Flandra Esperanto Ligo


En la urbo ANTVERPENO1 commentaire:

  1. Tre bonaj fotoj. Neforgeseblaj momentoj. Dankon Mireille.
    Jean Bosco MALANDA el Kongo

    RépondreSupprimer