dimanche 5 janvier 2014

KVINA AFRIKA KONGRESO laborojPrezento pri Asocio de Verdulaj Esperantistoj.
Illiassou Boukari kaj François Hounsounou prezentas la laboron de AVE.Adjévi Adjé

Internaciaj movadaj ekzamenoj de ILEI.
La kandidatoj shvitas.


Gazeta artikolo.


Emile Malanda gvidas diskuton pri la enhavo de la kongresa rezolucio.Adjévi Adjé laùtlegas la rezolucion dum la ferma ceremonio.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire