lundi 19 janvier 2015

FONUA LINGVO + ESPERANTO

De la19-a de januaro 2015 ĝis la 23-a okazas
en Kotonuo en hotelo JoCa

La organizanto estas
"Scio Sen Bariloj"

https://eo.wikipedia.org/wiki/Scio_Sen_Bariloj

seminario kun 3 temoj:

  • enkonduko al ESPERANTO
  • enkonduko al la skribado kaj legado de la fonua lingvo
  • kapabligo de virinoj en gvidaj roloj (leadership)


 Jen hotelo JoCa en Kotonuo, Benino

https://eo.wikipedia.org/wiki/Kotonuo


Kunlaboro kun Radio Univers por lanĉi la seminarion.
Malferma ceremonio.
Ĉeestas Sinjoro Zossou, direktoro de la departementa oficejo por naciaj lingvoj (nigre vestita) kaj kunlaboranto maldekstre.
Dekstre Privas Tchikpe,
prezidanto de la organiza institucio SCIO SEN BARILOJPartoprenantinoj jam montras talenton en publikaj paroladoj.


Dum tiu komuna momento Mireille Grosjean informis pri Esperanto mallonge pere de videbla prezento:
Esperanto per du-dek-era bildaro
(L'Espéranto en vingt tableaux)Instruado de la loka lingvo FON,
fonua lingvo

Vidu: https://eo.wikipedia.org/wiki/Fonua_lingvo
La internacia fonetika alfabeto estas uzata por skribi la fonuan lingvon.

https://eo.wikipedia.org/wiki/Internacia_Fonetika_Alfabeto

La fonua lingvo havas diversajn tonojn.

Kiel plej multe da beninanoj, tiuj junaj virinoj studis kaj studas altnivele per la franca lingvo, uzas ĉiutage la fonuan lingvon por babili en la familio kaj kun geamikoj, sed neniam skribis ĝin.
Ili arde deziras verki en "Facebook" per tiu lingvo same kiel skribi telefonmesaĝojn.

SCIO SEN BARILOJ
kovras ĉiujn kostojn de tiu lertigado.
Ni elkore dankas al niaj subtenantoj.
Novaj subtenantoj povas uzi la UEA-konton de SSB assb-k

Grupa laboro:

 

Ĵaude: lasta tago kun kurso pri fonua lingvo: laŭta legado.

Supre: REINE
Sube: SANDRA

Supre: Olga
Sube : Amandine


Supre:

Fina ĝojo: la tuta grupo lernas la beninan nacian himnon de sia lingvo la fonua.


Dulingva libro pri fonuaj proverboj.

 La kvar instruistoj
De maldekstre dekstren:
Ladislas Tande, Mireille Grosjean, Privas Tchikpe, Christophe Hounto-Ada


Post verkado por la Revuo ESPERANTO: grupa fotado


Luda vespero:
Vivantaj statuoj
Elekteblaj temoj: paco, mediprotektado, solidareco, virinoj en gvidaj roloj.

Supre: PACO
flugantaj kolomboj
rifuzo de perforto
Sube: PACO
kunlaboro

Supre:
SOLIDARECO
post komuna laboro komuna festado.
Sube:
MEDIPROTEKTADO
Plantado

Lasta mateno vendreda:
ekzameno UNUA KONTAKTO

Fermo:
analiza priskribo de la semajno


Kaj la fino:
disdono de diplomoj!!!

Sandra
Amandine
Reine

Delphine


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire