mardi 10 novembre 2015

BUDAPEST HU

 Le parlement

La parlamento

 Rencontre et séance de travail avec des espérantistes.
Renkontiĝo kaj laborkunsido kun esperantistoj.


 Monsieur le Docteur Ludovic Molnar et son épouse.
Sinjoro Doktoro Ludoviko Molnar kaj edzino.Au milieu le compost, autour des légumes et des fleurs.
En la mezo kompoŝto, ĉirkaŭe legomoj kaj floroj.Le point marquant de ce voyage fut la rencontre avec Jozefo Nemeth, rédacteur de la revue pédagogique de la Ligue des Profs (ILEI).

La  ĉefa punkto de tiu vojaĝo estis la renkontiĝo kun Jozefo Nemeth, ĉefredaktoro de  la Internacia Pedagogia Revuo de Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI).


Accueil chez Marta Kovats à Nagymaros.
Akcepto ĉe Marta Kovats en Nagymaros.
Le Danube dans toute sa splendeur.
La Danubo en sia plej bela aspekto.

 Retour à Budapest pour
Ni revenu al Budapeŝto por


Le jardin des philosophes
La ĝardeno de la filozofojUn MacDonnald à couper le souffle
Spirhaltiga MacDonnaldet une grande soif
kaj granda soifoAucun commentaire:

Enregistrer un commentaire