samedi 16 juillet 2011

KATASTROFOJ

Tremblement de terre et tsunami au Japon. Une vieille geisha raconte :
« J’ai tout perdu, tous mes kimonos, toutes mes épingles à cheveux. Il ne me reste que les poèmes que je sais déclamer et les danses que je sais exécuter…. »

Tertremo kaj cunamo. Maljuna « geisha » rakontas :
« Mi ĉion perdis : ĉiujn miajn kimono-ojn, ĉiujn miajn harpinglojn… Restas al mi la poemoj, kiujn mi parkerigis, kaj la dancoj, kiujn mi kapablas prezenti… »L’organisation d’aide aux réfugiés a placardé sur les murs en Suisse une série d’affiches. On voit un visage de Noir et on peut lire la phrase suivante : « J’ai tout dû abandonner, sauf mes compétences ». Sur une autre affiche, on voit un visage de femme et la phrase : « J’ai dû tout abandonner, sauf ma motivation. » Sur la troisième affiche, on voit le visage d’un homme d’âge moyen et la phrase : « J’ai dû tout abandonner, sauf mon expérience. »

http://www.fluechtlingshilfe.ch/journee-du-refugie/journee-du-refugie-2011

Organizo helpa al rifuĝintoj surmurigis afiŝojn en Svislando. Oni vidas vizaĝon de Nigrulo kaj oni povas legi jenan frazon : « Mi ĉion devis forlasi, krom miajn kapablojn. » Sur alia afiŝo vidiĝas vizago de virino kun frazo : « Mi ĉion devis forlasi, krom mian motivigon. » Sur tria afiŝo oni vidas vizaĝon de mezjuna viro kun frazo : « Mi ĉion devis forlasi, krom miajn spertojn. »

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire