mercredi 31 décembre 2014

AMO 7, Lomeo, TG

Aktivula Maturigo
lertigado por aktivuloj lanĉita de UEA.

AMO 7 estas la sepa el tiuj eventoj.
Ĝi okazis en Lomeo, Togolando, 26-an ĝis 29-an de dec. 2014.

Mi partoprenis kaj parolis pri "koridora agado" (lobiado)
Ĉirkaŭ nia seminariejo

MALFERMOKingslim EDAH venas kun la nomŝildoj.
Ĉiam helpopreta, Kingslim!!
Dankon al vi!!


Apelete AGBOLO Didier gvidas la kunsidon.


La prezidanto de UTE Unio Togolanda por Esperanto ATTAGLO Markus.
Li salutas la seminarianojn.


Kontakto kun amaskomunikiloj

Adjévi ADJE, la ĉeforganizanto
Dankon Adjévi!! Vi faris elstaran preparlaboron!!


 Antoine KOUASSI KOUABLAN

 Mireille GROSJEAN


Dek ĵurnalistoj kaj fotistoj venis el kvin amaskomunikiloj
Posta diskuto inter ni pri la argumentoj diritaj al la gazetaro.Preparoj por grupa foto
Vidiĝas la laguno malantaŭ la grupo


 AGBOLO - GROSJEAN - ATTAGLO - ADJE


 Didier
Adjévi ADJE, Didier Apelete AGBOLO, Kossi Senam NOUWATSI

 ATTAGLO Markus


AMO regularo
La partoprenantoj proponis regulojn, diskutis 
kaj aprobis tiujn regulojn.

Notsurfaco, projekciilo kaj ekrano estas je dispono.


Grupa laboro


 La du plej junaj partoprenantoj: Cyprien el Benino, Koffitche el TogolandoPapera eldono de la prezento de Didier.
Kvin partoprenantoj ne havas hejme aŭ samvilaĝe retaliron.


Estis je dispono 8 komputiloj


"Baobabo" laborigas la grupon dum plena mateno.
Poste sentiĝas bezono refari grupan foton kun li.


 Kantado

 DEGBE Agossou kun flava ĉapelo, flavaj okulvitroj kaj flava horloĝo...

Koffitche KOUFIONOUPrepariĝas nia manĝo.
Niaj manĝaĵoj estas ege bongustaj kaj abundaj.


Pluraj lomeanoj venis per motorciklo.
Same mi veturis inter mia dormloko kaj laborloko per motorciklo stirita de Kossi Senam.

Apud nia laborĉambro: knabo lavas sin.

Infanĝardenistino
Ŝi vizitis nian kunvenon.
Certe ŝi lernos Esperanton.
Inter la partoprenantoj ne estis virinoj.