vendredi 18 juillet 2014

ILEI-KONFERENCO preparlaboroj en Montevideo


Ĵaŭde la 17an de Julio
en Montevideo
en la sidejo de Urugvaja Esperanto Asocio
Sonia RISSO, la anĝelo de la Konferenco, prezentas parton de la enhavo de la konferencaj sakoj.
Tri informiloj pri la urbo kaj regiono estis tradukitaj al Eo.
Plie ŝi prezentas la dulingvan informilon de ILEI. La Ligo printis ĝin  en Montevideo en la versio hispana-esperanto.lundi 7 juillet 2014

ILEI-KONFERENCO preparlaboroj

La 47a ILEI-Konferenco okazos ekde la 19a de Julio 2014
en Montevideo, Urugvajo


Jen la afiŝo

 Supre:
La Parlamenta Palaco, kie okazos la solena malfermo lunde la 21an de Julio 2014 je la deka horo matene.

Sube:
Ateneo, kie okazos la konferencaj laboroj, kunvenoj kaj spektakloj.