dimanche 29 août 2010

MEMMI


Albert MEMMI

Philosophe né en Tunisie en 1920

« Je suis riche.
Aux anciens Grecs, j'ai emprunté l'amour de la sagesse et le respect de la raison, aux juifs la justice et l'espoir, aux chrétiens l'amour et la charité, aux musulmans la patience et la dignité, aux bouddhistes le détachement et la compassion, aux zénistes l'attention aux corps, aux bahais la tolérance, aux libertins le goût du plaisir et de la liberté, aux humanistes l'optimisme et l'ironie, aux femmes l'émotion et la tendresse, aux enfants la confiance et l'émerveillement....
Me voici le plus riche des hommes.
Ah, quel bonheur !"

Mireille ajoute :
Et aux Africains ??
Rien.
De nouveau oubliés.
Je dirais :
Aux Africains j’ai emprunté la joie de vivre et l’hospitalité.

Autre citation de Memmi :
« C’est le racisme qui est naturel et l’antiracisme qui ne l’est pas : ce dernier ne peut être qu’une conquête, fruit d’une lutte longue et difficile, et toujours menacée, comme l’est tout acquis culturel. »

samedi 21 août 2010

TOUT S'EXPLIQUE / KLARIGHAS

LA SALADE

Comment coupez-vous votre salade dans votre assiette quand les feuilles sont trop grandes ?

On m’a éduquée à ne jamais utiliser de couteau. On coupe la salade avec une fourchette. Quand j’étais petite, je voyais ma tante nettoyer les couteaux après le repas à l’aide d’une poudre abrasive et d’un bouchon de liège. Elle mouillait un peu le bouchon, y mettait un peu de poudre et frottait la lame des couteaux tachés par le vinaigre.
Actuellement, les couteaux sont généralement en acier inoxydable. Le nettoyage décrit plus haut est donc caduc. L’obligation de couper la salade sans couteau l’est également.
Par conséquent, je coupe joyeusement ma salade au couteau et j’observe les regards désapprobateurs de mes commensaux. Alors j’explique.

SALATO

Kiel vi tranchas la salaton, kiam ties folioj estas tro grandaj en via telero?
Oni edukis min tiel: neniam uzu tranchilon, por tranchi salaton en via telero. Oni devas tranchi la salaton per forko. Kiam mi estis tute juna, mi vidis mian onklinon, kiam shi purigis la tranchilojn per adekvata smirga pulvoro kaj korka shtopilo. Shi iom akvumis la shtopilon, prenis iom da pulvoro kaj frotis la klingon de chiu tranchilo, kiuj havis makulojn pro la vinagro. Nuntempe la tranchiloj estas el maloksidigebla shtalo. La purigado, kiel mi priskribis supre, ne plu endas. La devo tranchi salaton sen tranchilo same ne plu endas. Konsekvence mi tute gaje tranchas mian salaton en mia telero per tranchilo kaj mi obersvas malaprobantajn rigardojn. En tiu momento mi klarigas.

LE ROTI

Il faut toujours partager la pièce de viande en deux.

Dans cette famille, la recette était célèbre et très appréciée. Elle venait de la grand-mère. Chaque génération la pratiquait fidèlement. Il fallait toujours couper la pièce de viande en deux avant la cuisson. Arrive une nouvelle belle-fille qui doit apprendre cette recette. Elle demande la raison de cette pratique. Finalement, elle va questionner l’aïeule. Et la vieille de lui expliquer que, dans le temps, sa casserole était trop petite pour une telle pièce de viande….
Alors : La belle-fille a sauté par-dessus cette coutume sans fondement et la viande est restée excellente !

LA ROSTAJHO

Oni chiam devas tranchi la viandopecon en du partoj.
En tiu familio la recepto estis fama kaj tre shatata. Ghi venis de la avino. Chiu generacio refaris ghin tre fidele. Chiam necesis tranchi la viandopecon en du partoj antaù la kuirado. Alvenas bofilino, kiu devas lerni kuiri tian viandon. Shi demandas pri la origino de tiu farmaniero. Finfine shi iras al la avino por pridemandi shin. La maljunulino klarigas, ke siatempe shia kuirpoto estis tro malgranda por tia viandopeco...
Konsekvence: la bofilino saltis tra tiu senkaùza kutimo kaj la viando daùre estis bongustega!

LE PORC

Si on va sur un marché africain où la viande est suspendue en plein air, on peut observer que les mouches vont d’abord sur le porc. Ces mouches infectent la viande qui devient porteuse de vers très dangereux. Pour cette raison, on a interdit la consommation du porc et, pour que cette interdiction soit observée, on l’a mise dans le Coran.
Actuellement, on achète la viande en Europe après sévère contrôle vétérinaire et elle est emballée soigneusement, donc protégée des mouches. Elle est de plus réfrigérée.
Par conséquent, l’interdiction de manger du porc est caduque.PORKO

Se oni iras al afrika merkato, kie la viandopecoj pendas en aero, oni povas observi, ke mushoj venas unue al porkoviando. Tiuj mushoj infektas la viandon, kiu ekportas tre dangherajn vermojn. Pro tio oni malpermesis la manghadon de porkoviando kaj por ke la malpermeso estu atenteme sekvata, oni skribis ghin en Koranon.
Nuntempe oni achetas viandon en Eùropo post severa kontrolo fare de bestokuracisto. Plie ghi estas bone enpakita, do bone protektita kontraù mushoj. Plie ghi estas malvarmigita. Konsekvence la malpermeso manghi porkoviandon ne plu endas.

mardi 17 août 2010

MAURICE

J’ai transmis ce papier à la rédaction du « Nouvelliste » lundi 16 août. Sera-t-il publié ??
Je vous tiendrai au courant.

BRAVO AU VALAIS


Dans l'édition du "Nouvelliste" du samedi et dimanche 15 août, on apprend qu'une grande fête se prépare dans la localité de Saint-Maurice, canton du Valais, Suisse, pour célébrer les 1500 ans de l'abbaye de Saint - Maurice.
Ce saint venu de Nubie (actuel Soudan) était Noir. Ce fait est tout à fait clair dans toutes les sources. Je me réjouis donc grandement que le Valais célèbre cette forte personnalité africaine qui a sauvé la vie à une grande quantité de Suisses.
Dans l'article sus-mentionné, j'apprends que les moines de Saint-Maurice vivent selon la règle de Saint-Augustin. Et voici un autre Africain! Saint-Augustin, né en Algérie, avait pour langue maternelle le tamazirt, autrement dit le berbère.
De tout temps, les personnes ont voyagé, les peuples se sont mélangés et chacun a apporté son génie aux autres. Toute vie est une rencontre.


Photo / foto Wikipedia


Bravo por Valezo


En la eldono de la ĵurnalo “Le Nouvelliste” de dimanĉo la 15an de aŭgusto 2010 oni ekscias, ke en la urbeto Saint-Maurice, kantono Valezo, Svislando, granda festo prepariĝas por festi la 1500 jubileon de la fondo de monaĥejo Saint-Maurice, Sankto Maŭrico.
Tiu sanktulo venis el Nubio, nuntempe Sudano. Li estis Nigrulo. Tiu fakto estas tute klara en ĉiuj fontoj. Do mi multe ĝojas, ke Valezo celebras tiun fortan afrikan personecon, kiu savis la vivon de multaj svisoj.
En la menciita artikolo mi ekscias, ke la monaĥoj de Sankta-Maŭrico vivas laŭ la regulo de Sankta Aŭgustino. Plia afrikano ! Jes ja, tiu sanktulo naskiĝis en Alĝerio kaj parolis lingvon tamazirt, tio estas berbera lingvo.
Ĉiam popoloj migris, popoloj miksiĝis kaj ĉiu alportis sian genion al la aliaj. Ĉiu vivo estas renkontiĝo.


Mi transdonis tiun tekston al la redaktejo de « Nouvelliste ».
Ĉu ili publikigos ĝin ??
Mi informos vin…

vendredi 13 août 2010

SAIGNELEGIER (JU) (CH)


Saignelégier est une petite bourgade dans le canton du Jura en Suisse. Chaque année s'y déroule le Marché-Concours en août.
Saignelégier estas urbeto en kantono Jhuraso en Svislando. Chiun jaron okazas tie chevalomerkato kaj chevalokonkursoj.FRANCHES MONTAGNES, c'est le nom de la région et le nom de la race de chevaux.
LIBERAJ MONTOJ estas la nomo de la regiono kaj la nomo de la chevaloraso.

NAGASAKI 2010-08-09PACDEKLARO DE NAGASAKO, 2010

mardo, 10a de Aŭgusto, 2010

"Aŭgusto ĉiujare rememorigas japanojn pri la milito, en kiu ni suferigis multajn alilandanojn kaj mem suferis multe kaj katastrofe. Hieraŭ en Nagasako, urbo atombombita, okazis memorceremonio por paco. La urbestro de Nagasako prezentis pacdeklaron, kiun mi tradukis en Esperanton kaj afiŝis ĉi-sube.
Sentu vin libera plusendi aŭ citi la tradukaĵon. "
HIROTAKA Masaaki

Pacdeklaro de Nagasako

Ĉi-jare la memorceremonio por paco komenciĝis kun kantado de postvivantaj atombombitoj. La kanto estis plena de la forta espero, ke tiu fatala tago neniam plu ripetiĝu.

La 9an de aŭgusto, 1945, je la 11a kaj 2, unu atombombo ĵetita de usona bombaviadilo ruinigis la urbon de Nagasako en momento. Intensaj varmoradioj, eksploda ventego, radiadoj kaj senĉesaj fajroj…. Ili forrabis karajn vivojn de 74 000 homoj, kaj stampis profundajn mensajn kaj korpajn vundojn al tiuj, kiuj apenaŭ eskapis el morto.

Dum 65 jaroj depost tiu tago, la postvivantaj atombombitoj ĉiam sencede marŝadis la vojon al “mondo sen nukleaj armiloj” kaj hodiaŭ kantis plengorĝe kaj elkore. Mi vidas en ili esperon de homoj.
Ni petas la gvidantojn de la nukleaj potencoj ne dispremi niajn penojn al “mondo sen nukleaj armiloj”.
En tiu ĉi majo, en la Konferenco por Reekzamenado de la Traktato pri Nemultigo de Nuklearmiloj (NPT), komence ĝia prezidanto proponis konkretajn paŝojn al nuklea malarmado kun difinitaj tempolimoj. Ĉi tiun proponon vaste subtenis landoj sen nukleaj armiloj. Espero kreskis inter ne-registaraj organizoj (NRO) kolektiĝintaj en Nov-Jorkon el la tuta mondo, kaj ankaŭ inter la urbanoj de Nagasako, atombombita urbo.
La proponon de la prezidanto poste forpuŝis la registaraj reprezentantoj de la landoj kun nukleaj armiloj (Usono, Rusio, Britio, Francio kaj Ĉinio). Se la landoj kun nukleaj armiloj ne sincere traktos nuklean malarmadon, reage kun antipatio, aperos novaj landoj kun nukleaj armiloj. La mondo staros antaŭ la minaco de plimultiĝo de nukleaj armiloj. La reĝimo de NPT devas esti firme subtenata kiel minimuma postulo observenda por ne multigi landojn kun nukleaj armiloj.

Por antaŭeniri al la nuligo de nukleaj armiloj, ni kredas, ke nova traktato estas necesa. La ĝenerala sekretario de UN Ban Ki-moon [Pan Gi-mun] jam alvokis la membro-ŝtatojn de UN komenci pristudon de “la Konvencio por Abolo de Nukleaj Armiloj”. En la Reekzamena Konferenco de NPT multaj landoj aludis la eblecon de tia traktado. Ni, civitanoj de atombombita urbo, forte subtenas “la Konvencion por Abolo de Nukleaj Armiloj”, kiu malpermesas tute egale al ĉiuj landoj ĉiujn agadojn por nukleaj armiloj inkluzive de ilia produktado, posedado kaj uzado.

Nagasako kaj Hiroŝimo ĝis nun kunlaboradis diskonigi al la mondo la katastrofojn kaŭzitajn de la atombomboj, kaj alvoki al la nuligo de nukleaj armiloj. La registaro de Japanio, lando atombombita, manifestadis sian starpunkton de sennuklea lando, asertante la Tri Principojn sen Nukleaj Armiloj kiel nacian principon. La tri principoj estas: ne posedi tiajn armilojn, ne produkti, ne enlasi ilin Japanien. Sed, ĉi-jare, 65 jarojn depost la atombombadoj, la japana registaro malkaŝis la ekziston de “sekreta kontrakto pri nukleaj armiloj”. Ni ekhavas profundan malfidon kontraŭ la pasintaj traktadoj de la registaro, kiu faris la Tri Principojn en nuran formalaĵon. Plue la registaro lastatempe progresigas intertraktadon pri atomenergia kontrakto kun Barato, lando kun nukleaj armiloj ne aliĝinta al NPT. Ĉi tio signifas, ke Japanio, lando suferinta atombombadojn, propramane malfortigas la reĝimon de NPT, kio estas tute ne akceptebla.

La japana registaro, antaŭ ĉio, devas komenci leĝigon de la Tri Principojn sen Nukleaj Armiloj por reakiri la fidon de la japana popolo. Samtempe, por realigi sekurecon sendependan de nuklea ombrelo, la registaro devas celi la sennukleigon de Japanio, Sud-Koreio kaj Nord-Koreio. Ni deziras, ke la japana registaro proponu la planon de “Sennuklea Zono de Nordorienta Azio”, kaj ke ĝi prenu gvidantecon en la internacia komunumo kiel la registaro de atombombita lando.

En la Reekzamena Konferenco de NPT, la japana registaro, kune kun la registaroj de 41 aliaj landoj inkluzive de Rusio, publikigis “Komunan Deklaron pri Edukado por Nuklea Nemultigo kaj Malarmado”. Ni aprobas la deklaron kaj samtempe esperas, ke la japana registaro disvastigu edukadon por nuklea nemultigo kaj malarmado al junaj generacioj de la mondo. En Nagasako ankoraŭ restas memoroj kaj cikatroj de la atombombo. Ekzistas postvivantaj atombombitoj, kiuj prenas sur si mision rakonti por estonteco siajn spertojn, malgraŭ siaj mensaj kaj korpaj doloroj. Ekzistas civitanoj kaj junuloj, kiuj mem ne spertis atombombadon, sed kiuj aktivas por paco, transprenante la dezirojn de la atombombitoj. Nagasako, urbo atombombita, daŭrigos kontribui al edukado por nuklea nemultigo kaj malarmado.

Mi diru al ĉiuj en la mondo, ke ni mem povas elekti, kiun vojon ni iru, ĉu al “mondo kun nukleaj armiloj” plena de malfido kaj minaco, aŭ ĉu al “mondo sen nukleaj armiloj” bazita sur fido kaj kunlaboro. Por niaj infanoj, ni havas respondecon krei estontecon sen minaco de nukleaj armiloj. Ni unuope estas malfortaj, sed kunlabore povas havi forton movi registarojn kaj krei novan historion. Ni klare komuniku nian volon al registaroj.
Multaj homoj en la mondo daŭre laboras por paco cele al la nuligo de nukleaj armiloj. Kunlabore kun ili, la urbo Nagasako establos tutmondan reton de pacaj civitanoj kunligitan kun atombombita urbo.

La meza aĝo de la postvivantaj atombombitoj superis 76 jarojn. Pli kaj pli malmultaj el ili povas ĉeesti ĉi tiun ceremonion. Por savi maljuniĝantajn atombombitojn en kaj ekster Japanio, ni alvokas la japanan registaron rapide fortigi subtenon al ili.

Ni oferas nian sinceran kondolencon al la mortintoj pro la atombombo, kaj deklaras daŭrigi nian maksimuman penadon kune kun la urbo Hiroŝimo, ĝis la tago, kiam nukleaj armiloj malaperos el la mondo.

TAUE Tomihisa
Urbestro de Nagasako
la 9a de aŭgusto, 2010
(Esperantigita de Vastalto HIROTAKA Masaaki)DECLARATION DE PAIX DE NAGASAKI

MARDI 10 AOÛT 2010

“Le mois d’août de cette année rappelle aux Japonais la guerre durant laquelle nous avons fait souffrir beaucoup de personnes hors du Japon et durant laquelle nous avons beaucoup souffert de manière catastrophique. Hier à Nagasaki, ville qui a reçu une bombe atomique, a eu lieu une cérémonie du souvenir, cérémonie pour la paix. Le maire de Nagasaki a présenté une déclaration pour la paix que j’ai traduite en espéranto et qui figure ci-dessous. Sentez-vous libres de la faire connaître ou de la citer en traduction.”

Valsalto HIROTAKA Masaaki, Nagasaki, 10 août 2010.

DECLARATION DE PAIX DE NAGASAKI

Traduite de l’espéranto vers le français par Mireille.

Cette année, la cérémonie de commémoration a commencé par le chant des survivants ayant souffert du bombardement. Le chant exprime un grand espoir que cette journée fatale ne se répète jamais.

Le 9 août 1945 à 11 heures 02, une bombe atomique lancée d’un bombardier américain a en un clin d’œil détruit la ville de Nagasaki. Des rayons de chaleur intense, une déflagration explosive, le rayonnement nucléaire et des incendies incessants…. Ces phénomènes ont annulé la vie de 74 000 personnes et marqué par des profondes blessures physiques et psychiques ceux qui ont pu échapper à la mort.

Pendant les 65 années qui ont suivi cette journée, les survivants de la bombe ont sans relâche parcouru la voie vers « un monde sans armes nucléaires » et aujourd’hui, ils ont chanté de tout leur cœur et de toutes leurs forces. Je vois en eux l’espoir des hommes.
Nous demandons aux chefs des puissances nucléaires de ne pas décevoir nos efforts vers « un monde sans armes nucléaires ».

Cette année en mai, lors de la Conférence dédiée au réexamen du Traité de non-prolifération des armes nucléaires (NPT), le président de la dite Conférence a d’emblée proposé des étapes concrètes vers un désarmement nucléaire dans le cadre de délais précis. Les pays démunis d’armes nucléaires ont largement soutenu cette proposition. Parmi les Organisations Non-Gouvernementales (ONG) du monde entier rassemblées à New-York, l’espoir a grandi, également parmi les citoyens de Nagasaki, ville victime d’une bombe.

Ensuite, les représentants des Etats équipés de l’arme nucléaire ont repoussé la proposition du président (Etats-Unis d’Amérique, Russie, Angleterre, France et Chine). Si les pays pourvus d’armes nucléaires ne traitent pas sincèrement le désarmement nucléaire, on risque de voir apparaître, par réaction d’antipathie, de nouveaux pays pourvus d’armements nucléaires. Le monde se verra confronté à une menace accrue d’armes atomiques. Le régime de non-prolifération doit être fortement soutenu en tant qu’exigence minimum pour éviter une prolifération d’armes nucléaires.

Pour faire avancer la destruction des armes atomiques, nous croyons qu’un nouveau traité est nécessaire. Le Secrétaire Général de l’ONU Ban Ki-Moon a déjà appelé les Etats-membres de l’ONU à commencer l’étude de la « Convention pour l’Abolition des Armes Nucléaires ». Lors de la Conférence pour le Réexamen du Traité de Non-prolifération, un grand nombre de pays ont fait allusion à la possibilité d’un tel traité. Nous, citoyens d’une ville bombardée par une arme nucléaire, nous soutenons fortement la « Convention pour l’Abolition des Armes Nucléaires » qui interdit à tout pays de manière égale toute activité liée aux armes atomiques incluant leur production, le fait d’en posséder et leur utilisation.

Nagasaki et Hiroshima ont jusqu’à présent collaboré pour faire connaître au monde les catastrophes causées par les bombes atomiques et appeler à la destruction des armes atomiques. Le gouvernement du Japon, pays ayant reçu des bombes atomiques, a manifesté son point de vue qui vise à être un pays sans armes nucléaires, affirmant les « Trois Principes pour une absence d’Armes Atomiques » comme principe national. Les trois principes sont: ne pas posséder ce type d'armes, ne pas en produire, ne pas en laisser pénétrer au Japon. Mais cette année, 65 ans après les bombardements, le gouvernement japonais dévoila l’existence d’un « Traité secret au sujet de l’armement atomique ». Nous commençons à douter fortement au sujet des traités antérieurs pris par le gouvernement, qui a considéré les « Trois Principes » comme une pure formalité. De plus, le gouvernement a progressé ces derniers temps dans des tractations avec l’Inde au sujet d’un traité concernant l’énergie atomique. Il faut se souvenir que l’Inde possède l’arme atomique et n’a pas signé le Traité de Non-prolifération. Cela signifie que le Japon, pays victime de bombardements nucléaires, travaille de ses mains à affaiblir le régime du NPT. Ceci n’est pas du tout acceptable.

Le gouvernement japonais doit avant tout mettre sur pied une législation qui fixe les « Trois Principes pour une absence d’Armes Atomiques » pour regagner la confiance du peuple japonais. En même temps, pour concrétiser la sécurité indépendamment du bouclier nucléaire, le gouvernement doit viser à la dénucléarisation du Japon, de la Corée du Sud et de la Corée du Nord. Nous désirons que le gouvernement japonais propose le plan de la « Zone dénucléarisée de l’Asie du nord est » et qu’il prenne le rôle directeur au sein de la communauté internationale en tant que pays victime de bombardements atomiques.
Lors de la Conférence dédiée au réexamen du Traité de non-prolifération des armes nucléaires (NPT), le gouvernement japonais de concert avec les gouvernements de 41 autres pays incluant la Russie a publié une « Déclaration Commune pour l’Education pour une Non-prolifération nucléaire et un Désarmement». Nous approuvons la Déclaration et en même temps nous espérons que le gouvernement japonais propage l’éducation pour une non-prolifération nucléaire et pour un désarmement à l’attention des jeunes générations du monde entier. A Nagasaki, il reste encore des souvenirs et des cicatrices de la bombe atomique. Il existe des survivants du bombardement qui se donnent pour mission de raconter pour l’avenir, malgré leurs douleurs corporelles et psychiques. Il existe des citoyens et des jeunes qui n’ont eux-mêmes pas vécu le bombardement, mais qui agissent pour la paix, reprenant le flambeau des victimes directes. Nagasaki, ville bombardée, continuera de contribuer à l’éducation à la non-prolifération nucléaire et au désarmement.

J’aimerais dire au monde entier que nous-mêmes pouvons choisir la voie à prendre, soit la voie vers un « monde armé de bombes nucléaires » plein de défiances et de menaces, soit vers un « monde sans armes nucléaires » basé sur la confiance et la collaboration. Pour nos enfants, nous avons la responsabilité de créer un avenir sans menaces d’armes atomiques. Seuls, nous sommes faibles, mais ensemble, nous pouvons avoir l’énergie de faire bouger nos gouvernements et de créer une nouvelle page d’Histoire. Nous devons communiquer clairement notre volonté aux gouvernements.

Beaucoup de personnes dans le monde travaillent constamment pour la paix en visant à la destruction des armes nucléaires. En collaboration avec eux, la ville de Nagasaki mettra sur pied un réseau mondial de citoyens pacifistes lié à notre ville bombardée.

L’âge moyen des victimes directes du bombardement atteint 76 ans. De moins en moins de ces témoins peuvent être présents lors de cette cérémonie. Pour sauver ces victimes vieillissantes au Japon et à l’extérieur du Japon, nous faisons appel au gouvernement japonais pour qu’il augmente rapidement son soutien à ces personnes.

Nous présentons nos sincères condoléances aux morts par la bombe atomique et déclarons que nous allons tout faire, avec la ville de Hiroshima, pour travailler jusqu’au jour où les armes nucléaires disparaîtront de la surface du monde.

TAUE Tomihisa
Maire de Nagasaki
Le 9 août 2010

Stocks actuels.
Aktualaj rezervoj.


mardi 3 août 2010

INDEPENDANCE / SENDEPENDECOPays africains indépendants ? Pas encore !

Afrikaj ŝtatoj sendependaj ? Ne ankoraŭ !


Dans « L’Impartial » du 24 juillet, Monsieur Alpha Issa Barry évoque les 50 ans d’indépendance célébrés dans 16 pays africains en 2010.


En la ĉiutaga ĵurnalo « L’Impartial » de la 24a de julio Sinjoro Alpha Issa Barry parolas pri la 50 jaroj da sendependeco, kiujn 16 afrikaj ŝtatoj celebras en la jaro 2010.La traite des Noirs a commencé avant 1492, on a « importé » des esclaves vers l’Europe. Ensuite s’est développé le commerce triangulaire Europe-Amérique-Afrique. On estime à des dizaines de millions de personnes (100 millions ?) dans la force de l’âge qui ont été « prélevées » par la force du continent africain (1) et réduits en esclavage : une ponction unique dans l’Histoire, déclarée crime contre l’humanité (2). La colonisation a détruit tout socle culturel et lié au sacré.

La perforta ellandigo de la Nigruloj komenciĝis antaŭ la jaro 1492, oni « importis » sklavojn en Eŭropon. Poste organiziĝis la triangula sklavokomerco Eŭropo-Ameriko-Afriko. Oni taksas, ke dekoj da milionoj da personoj (100 milionoj ?) en plene forta aĝo elafrikiĝis perforte (1) kaj sklaviĝis. Tia punkcio, tia suĉado de homaj fortoj, estas unika en la tuta Historio ; oni deklaris ĝin Krimo kontraŭ la Homaro (2). Koloniado detruis ĉiun kulturan bazon kaj ĉion ligitan al sankteco.


Pour justifier la traite et la colonisation, les Occidentaux ont accouché de théories racistes et occulté les côtés positifs, valables et admirables de la culture africaine. Pour cette raison, il est urgent de réécrire tous les manuels d’Histoire. Par chance, nous avons actuellement Lilian Thuram qui est aussi habile sur une pelouse de football qu’au clavier de son ordinateur : « Mes étoiles noires, de Lucy à Obama » (3) permet de se rendre compte de l’ampleur de l’escroquerie.

Por pravigi la ellandigon, sklavigon kaj koloniadon Okcidentanoj akuŝis je rasismaj teorioj kaj kaŝis la pozitivajn, valorajn kaj mirindajn aspektojn de la afrika kulturo. Por tio urĝas reskribi ĉiujn lernolibrojn pri Historio. Bonŝance ni havas nuntempe Lilian Thuram, kiu estas same lerta sur piedpilka gazono kiel ĉe klavaro de komputilo : « Miaj nigraj steloj, de Lucy al Obama » (3) ebligas la komprenon de la graveco kaj amplekseco de la trompado.

Photo Fondation HOPE fotis.

En Afrique, les pays occidentaux poursuivent leur pillage et tirent les ficelles de toute politique. Le FMI et la Banque Mondiale dictent les programmes d‘austérité. La démocratie mise en place ne peut donc être qu’une farce. (4) Pour orchestrer le pillage, les Occidentaux corrompent les chefs d’Etats africains et suppriment à l’aide des « chacals » (tueurs) ceux qui pourraient s’opposer à cette cynique stratégie ; voir l’assassinat de Lumumba au Congo, de Sankara au Burkina Fasso, de Cabral en Guinée Bissau. (5)

En Afriko la okcidentaj ŝtatoj plu forrabas valorajn varojn kaj decidas kaŝe pri ĉiu politika ago. La Internacia Mona Fonduso kaj la Monda Banko diktas la ŝparcelajn programojn. La surloka demokratio nur povas esti teatraĵo. (4) Por estri la forrabadon la Okcidentanoj koruptadas la afrikajn ŝtatestrojn kaj forigas pere de la « ŝakaloj » (mortigistoj) tiujn, kiuj kontraŭstaras al tiu cinika strategio. Vidu la mortigon de Lumumba en Kongo, Sankara en Burkina Fasso kaj Cabral en Gvineo Bisaŭo. (5).Si maintenant, enfin, les Africains peuvent prendre conscience de la valeur de leurs cultures et de leur prestigieuse Histoire, ils acquerront confiance en eux et pourront prendre leur destin en main. Pour cela, les Occidentaux doivent descendre de leur piédestal construit de manière fort prétentieuse et cesser le dénigrement systématique (dans dénigrer, il y a noir, nègre…), le pillage et le commerce cynique. Alors l’afflux de réfugiés cessera. Alors on pourra parler d’indépendance. Ce changement de paradigme est nécessaire à la paix dans le monde.

Se nun finfine afrikanoj povas ekkonsciiĝi pri la valoro de siaj kulturoj kaj de sia prestiĝa Historio, ili akiros memfidon kaj povos ekdecidi mem pri sia destino. Por tio okcidentanoj devas malgrimpi de sia podio konstruita per troa fiereco kaj ĉesi daŭran nigrigon, forrabadon kaj cinikan komercon. (En nigrigi estas la vorto nigra…) Tiam la multnombra alveno de rifuĝintoj ĉesos. Tiam oni povos paroli pri sendependeco. Tiu ŝanĝo de paradigmo, de pensmaniero, necesas por la paco en la mondo.


(1) Voir Hans Fässler « Reise in Schwarz-Weiss » (Vojaĝo en nigro-blanko) Rotpunktverlag Zurich 2005 pages 299-300.
(2) Voir ACTES (AKTOJ) de la Première Conférence Européenne sur le racisme anti-Noir (Unua eùropa Konferenco pri rasismo kontraù Nigruloj), CRAN 2008, page 244.
(3) Lilian Thuram : « Mes étoiles noires, de Lucy à Obama » (Miaj nigrulaj steloj, de Lucy al Obama) éd. Philippe Rey, Paris 2009.
(4) Voir Fweley Diangitukwa « La thèse du complot contre l’Afrique, pourquoi l'Afrique ne se développe pas » (La tezo de la komploto kontraù Afriko, kial Afriko ne evoluas pozitive) L’Harmattan, Paris, 2010. Photo ci-dessus. Foto chi supre.
(5) Voir vidu « L’Essor » (Revuo « La Ekflugo ») n° 3, juin 2010, page 7

Texte envoyé à « L’Impartial » le 26 juillet.
Paraîtra ? Paraîtra pas ? Paraîtra quand ?
Je vous informerai.

Teksto sendita al ĵurnalo « L’Impartial » la 26an de julio.
Aperos ? Ne aperos ? Kiam aperos ?
Mi informos vin.

1 AUGUSTO

Premier août: la fête nationale suisse.
Visite à la capitale BERNE. Ici: le Palais Fédéral, siège du Gouvernement et du Parlement.


La unuan de aùgusto estas nacia festo en Svislando.

Chi tie la chefurbo Berno kun Federa Palaco, sidejo de la Registaro kaj de la Parlamento.

Ci-dessus: en mai. Ci-dessous: en janvier.
Chi-supre: maje. Chi-sube: januare.


Le premier pacte a eu lieu entre les représentants de trois cantons en 1291. Ils sont ici représentés par Globi, Astérix et Mickey....
La unua pakto okazis inter reprezentantoj de tri kantonoj en la jaro 1291. Sur tiu chi desegnajho staras por ili Globi, Asterikso kaj Mickey...
Dessin tiré du / desegnajho el "Nebelspalter".
Tiu amuza teksto pri Svislando en la franca lingvo malfacile tradukeblus en Esperanto...
Mi pardonpetas.

CAFE ESPERANTO KAFEJO

A Berne, Winkelriedstrasse 42, il existe un restaurant ESPERANTO. Je suis allée y faire un tour.En Berno, Winkelriedstrasse 42 ekzistas restoracio ESPERANTO. Mi iris tien.

L'accueil est chaleureux. Pas encore en espéranto, mais ça ne saurait tarder.
Allez y faire un tour vous aussi!
La akcepto estas varmkora. Ne ankoraù en esperanto, sed tio certe baldaù okazos.
Iru vi ankaù!