mardi 31 décembre 2013

KOTONA GAZETO numero 9

KOTONA GAZETO 

2013-12- 31     numero 9

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sukcesa malferma ceremonio
Ghi okazis en Hotelo Pac-Haveno en ties konferenca salono. Cheestis chiuj kongresanoj kaj proks 40 invititoj, gastoj, iamaj lernantoj de la diversaj kursoj organizitaj de « Scio Sen Bariloj ». Cheestis la estro de la dekdua distrikto de la urbo. Cheestis la direktoro de la internaciaj kunlaboraj programoj de la urbo Kotonuo.  La vic-urbestro de Kotonuo faris paroladon.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Parolado de Sinjoro Augustin Houessinon, vicurbestro de Kotonuo
(tradukis el la franca al Eo Mir)

Sinjoro Prezidanto de la Kongresa Organiza Komitato kaj de la Asocio « Scio Sen Bariloj »
Sinjorino Prezidantino de la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj
Sinjoro Kunordiganto de la Afrika Komisiono de Universala Esperanto Asocio
Sinjoro Prezidanto de la Asocio de Beninaj Esperantistoj

Altestimataj Gesinjoroj,
Karaj Gekongresanoj,

En la nomo de Sinjoro Urbestro de la Urbo Kotonuo mi volas bonvenigi vin en nia urbo.

Estas honoro por la lando Benino kaj la urbo Kotonuo akcepti la kvinan Afrikan Kongreson de Esperanto, kiu okazos en la Kulturcentro JoCa en la dekdua distrikto de Kotonuo de la 30a de decembro 2013 ĝis la 4a de januaro 2014.

Benino same kiel tuta Afriko elstaras pro sia granda kultura riĉeco kaj abundeco je plej diversaj lingvoj. Tio estas pozitiva fakto, tamen tio ankaŭ kaŭzas malfacilaĵojn en la komunikado. Pro tio ni atente observas la disvolviĝon de la internacia lingvo Esperanto kiel neŭtrala lingvo, kiu devas faciligi la komunikadon inter ĉiuj homoj sendepende de iliaj devenoj, religioj, etnoj.

Mi estis tre impresita de la unua parto de tiu solena malferma ceremonio kaj de la amikeco, kiu ekzistas inter vi danke al la uzo de tiu lingvo Esperanto.

Kiel lingvo de paco kaj amikeco ĝi devas plu antaŭeniri por efike kaj valorplene utili al la tuta homaro.

Mi deziras al vi, ke via kunveno alportu al vi novajn informojn, ideointerŝanĝojn, agrablajn momentojn, gustumadon de tipe beninaj pladoj, kaj mi deziras, ke la tuta mondo, danke al via restado kaj laboro ĉi tie, atenteme rigardu al la kontinento Afriko ĝenerale kaj al la lando Benino pli precize.

Hodiaŭ ni baldaŭ malfermos oficiale kaj solene la kvinan Afrikan Kongreson de Esperanto kaj esperas kun granda senpacienco, ke Universala Esperanto Asocio honorigos nin, kiam ĝi permesos al ni akcepti ĉi tie en baldaŭa estonteco la unuan Universalan Kongreson de Esperanto en la kontinento Afriko.

Per tiuj esperplenaj paroloj kaj kun bondeziroj al vi por agrabla restado sur la teritorio de Béhanzin kaj de Houegbadja kaj en la bela urbo Kotonuo, mi oficiale deklaras malfermita la kvinan Afrikan Kongreson de Esperanto.

Vivu amikeco inter la popoloj !
Vivu paco en la tuta mondo !
Vivu la internacia lingvo Esperanto !
Vivu la lando Benino !
Mi dankas vin.

Enkonduke la vic-urbestro menciis la abundajn kunlaborojn el la subregiono Niĝerio, Benino, Togolando, Ganao kaj Ebura Bordo kaj konstatis, ke la uzo de Esperanto estus tre adekvata solvo por la lingvoproblemo.
Preciza tagordo de tiu ceremonio kaj fotoj trovighas en la blogo

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Salutoj el ĉeestantaj landoj
 1. Benino, Parfait, la plej juna kongresano
 2. Burundo, Jeremie Sabiyumva prezidanto de ANEB
 3. Ebura Bordo, Antoine Kouassi Kouablan, prezidanto de KEA
 4. Haitio, Sylnoble Everson
 5. Kamerunio, Tomaso Wang
 6. Niĝerlando, Boukari Illiassou
 7. Senegalo, Assane Faye président de SEA
 8. SudAfriko, Emile Malanda, li plie parolis nome de RD Kongo
 9. Svedio, Anita Dagmasdotter
 10. Svislando, Mireille Grosjean kun-prezidanto de SES
 11. Togolando, Kossi Senam Houatsi

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ni ricevis salutmesaghojn el 35 landoj !!

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Partoprenas 4 membroj (el 7) de la Afrika Komisiono de UEA.
Partoprenas 3 el 10 ankorau vivantaj personoj el Afriko, kiuj partoprenis la jubilean kongreson en Varsovio en 1987.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Vi povas mem vidi la lokojn, kie okazas AKE per

Sur tiu  ĉi retejo, blogo de Mirejo Grosjean, vi povas legi la antaŭajn Kotonajn Gazetojn per esplorilo supre maldekstre skribante « kotona gazeto ».

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

La retejo de Afrika Komisiono www.esperanto-afriko.org prezentas nian Kongreson.
La tri organizaj establoj estas
Afrika Komisiono de UEA
Benina Landa Asocio de UEA
Scio Sen Bariloj

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KOKo havas retadreson : ake-2013@yahoogroups.com
Se vi havas demandojn, komentojn, salutmesaghojn,  bv uzi ĝin !!

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Por pagi aliĝojn kaj mendojn, bv uzi

·         La konton de Afrika Komisiono ĉe UEA.
·         La konton de Scio Sen Bariloj, unu el la tri organizaj establoj per assb-k
·         La svisan konton de Scio Sen Bariloj 10-752700-3
Bv indiki precize, kiel ni devas uzi vian donacon :
Ĉu por subteni la Kongreson ĝenerale
Ĉu por subteni personon precizan ; en tiu kazo bv indiki la nomon kaj devenlandon kaj urbon.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KOKo kaj la gekongresanoj dankas al chiuj establoj kaj privatuloj, kiuj malavere subtenas nian Kongreson.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


KVINA AFRIKA KONGRESO renkontiĝoj


Kvar el sep membroj de Afrika Komisiono de UEA.
De maldekstre:
Emile Malanda, SudAfriko - RD Kongo
Karlo Alofa, Benino
Adjévi Adjé, Togolando
Jérémie Sabiyumva, Burundo


Antoine Kouassi Kouablan, Ebura Bordo


Antoine akceptas Tomaso Wang, post 36 jaroj!!!La tri veteranoj, kiuj partoprenis la jubilean UKn en Varsovio en 1987:
maldekstre: Tomaso Wang, Kamerunio.
meze starante: Privas Tchikpe, Benino
dekstre: Antoine Kouassi Kouablan , Ebura BordoPrivas
sube: li kontrolas la manĝaĵonAnita Dagmarsdotter, el Svedio, kiu instruis esperanton al 13 afrikanoj en la jaro 1987 en Budapeshto, Krakovo kaj Varsovio.EKSKURSOJIli atendas la ekskursobuson.


jen ĝi!

lundi 30 décembre 2013

KVINA AFRIKA KONGRESO malfermo


Malferma ceremonio, 30an de dec 2013 je la 9a horo.
Hotelo Pac-haveno, KotonuoPrivas Tchikpe klarigas ion al la vic-urbestro Sinjoro HOUESSINON
Dekstre Adjévi ADJESelektitaj salutoj ricevitaj el multaj el 35 landoj.

 1. Dieter Rooke Svislando,  legata de Cyprien
 2. Ishikawa Chieko Japanio,  legata de Sébastien Essou
 3. James Rezende Piton Brazilo, legata de  Joseph Tchokpodo
 4. Miroslav Malovec Ĉeĥio, legata de Yves Hounsounou
 5. Monique Arnaud, Jean-Pierre Boulet, Francio,  legata de Joseph Tchokpodo
 6. Keyan Sayadpur  Irano,  legata de Kingslim Edah
 7. Mihai Trifoi Rumanio, legata de Illiassou Boukari
 8. Lee Jungkee Koreio, legata de …Joseph Tchokpodo gvidis la tutan ceremonion.

Salutoj el ĉeestantaj landoj

 1. Benino, Parfait, la plej juna kongresano (el Lokossa)
 2. Burundo, Jeremie Sabiyumva prezidanto de ANEB
 3. Ebura Bordo, Antoine Kouassi Kouablan, prezidanto de KEA
 4. Haitio, Sylnoble Everson
 5. Kamerunio, Tomaso Wang
 6. Niĝerlando, Boukari Illiassou
 7. Senegalo, Assane Faye président de SEA
 8. SudAfriko, Emile Malanda, plie parolis nome de RD Kongo
 9. Svedio, Anita Dagmasdotter
 10. Svislando, Mireille Grosjean co-prezidanto de SES
 11. Togolando, Kossi Senam Houatsi


Jérémie Sabiyumva legas la mesaĝon de TEJO
Karlo Alofa tradukas al la franca

Movadaj establoj.

 1. Salutmesagho de UEA : en la franca Privas
 2. Salutmesagho de la vic-prezidanto de UEA: Kingslim Edah
 3. Salutmesagho de SATamikaro; en la franca Joseph Tchokpodo
 4. Salutmesagho de TEJO : en la franca Jeremie Sabiyumva
 5. Salutmesagho de la prez de ILEI en la franca
Altestimata Sinjoro Ministro pri Kulturo aŭ ties reprezentanto
Altestimata Sinjoro Marcel Oya, Ĝenerala Sekretario de la Benina Komisiono por UNESCO

Sinjoro Prezidanto de la Asocio « Scio Sen Bariloj »
Sinjorino Prezidantino de la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj
Sinjoro Kunordiganto de la Afrika Komisiono de Universala Esperanto Asocio
Sinjoro Prezidanto de la Asocio de Beninaj Esperantistoj

Altestimataj Gesinjoroj,
Karaj Gekongresanoj,


En la nomo de Sinjoro Urbestro de la Urbo Kotonuo mi volas bonvenigi vin en nia urbo.


Estas honoro por la lando Benino kaj la urbo Kotonuo akcepti la kvinan Afrikan Kongreson de Esperanto, kiu okazos en la Kulturcentro JoCa en la dekdua distrikto de Kotonuo de la 30a de decembro 2013 ĝis la 4a de januaro 2014.


Benino same kiel tuta Afriko elstaras pro sia granda kultura riĉeco kaj abundeco je plej diversaj lingvoj. Tio estas pozitiva fakto, tamen tio ankaŭ kaŭzas malfacilaĵojn en la komunikado. Pro tio ni atente observas la disvolviĝon de la internacia lingvo Esperanto kiel neŭtrala lingvo, kiu devas faciligi la komunikadon inter ĉiuj homoj sendepende de iliaj devenoj, religioj, etnoj.


Mi estis tre impresita de la unua parto de tiu solena malferma ceremonio kaj de la amikeco, kiu ekzistas inter vi danke al la uzo de tiu lingvo Esperanto.

Kiel lingvo de paco kaj amikeco ĝi devas plu antaŭeniri por efike kaj valorplene utili al la tuta homaro.

Mi deziras al vi, ke via kunveno alportu al vi novajn informojn, ideointerŝanĝojn, agrablajn momentojn, gustumadon de tipe beninaj pladoj, kaj mi deziras, ke la tuta mondo, danke al via restado kaj laboro ĉi tie, atenteme rigardu al la kontinento Afriko ĝenerale kaj al la lando Benino pli precize.


Hodiaŭ ni baldaŭ malfermos oficiale kaj solene la kvinan Afrikan Kongreson de Esperanto kaj esperas kun granda senpacienco, ke Universala Esperanto Asocio honorigos nin, kiam ĝi permesos al ni akcepti ĉi tie en baldaŭa estonteco la unuan Universalan Kongreson de Esperanto en la kontinento Afriko.


Per tiuj esperplenaj paroloj kaj kun bondeziroj al vi por agrabla restado sur la teritorio de Béhanzin kaj de Houegbadja kaj en la bela urbo Kotonuo, mi oficiale deklaras malfermita la kvinan Afrikan Kongreson de Esperanto.

Vivu amikeco inter la popoloj !
Vivu paco en la tuta mondo !
Vivu la internacia lingvo Esperanto !
Vivu la lando Benino !

Mi dankas vin.Kompreneble tiu teksto en Esperanto estas traduko de tio, kion la vic-urbestro diris en la franca.


Enkonduke la vic-urbestro menciis la abundajn kunlaborojn el la subregiono Niĝerio, Benino, Togolando, Ganao kaj Ebura Bordo kaj konstatis, ke la uzo de Esperanto estus tre adekvata solvo por la lingvoproblemo.

dimanche 29 décembre 2013

KOTONA GAZETO numero 8

KOTONA GAZETO

2013-12- 28     numero 8

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Preparlaboroj de KOKo kun multaj helpantoj
En JoCa svarmas skipo por prepari la kongreson.
Kongresaj sakoj, nomŝildoj, kugloskribiloj, varbiloj, T-chemizoj, kongresaj libroj, ĉio pretas por la akcepto de la partoprenantoj dimanĉe posttagmeze la 29an de decembro. La vespermanĝo estos nia unua kunveno. Poste sekvos interkona vespero.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nia enlanda informkampanjo aŭdiĝas ĉiun vesperon en Radio Topka en tre aùskultata momento : 19 : 45.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Alvenis Emile Malanda el Suda Afriko.
Alvenis Jeremie Sabuyumva el Burundo, post longegaj atendoj, modifoj de sia vojaghplano kaj 2 agrablaj tagoj en Douala kun esperantistoj.
Alvenis Anita Dagmarsdotter el Svedio.
Alvenis Assane Faye el Senegalo.
Alvenis Adjé Adjévi el Togolando, kaj tio aparte ghojigas nin.
Alvenadas beninanoj, helpas, kontribuas ; KOKo tre aprezas ilian kunlaboron.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ni ricevis salutmesaghojn el 34 landoj !!

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vi povas multon ekscii pri AKE per la retejo de Afrika Komisiono de UEA per


Vi povas mem vidi la lokojn, kie okazos AKE per

Sur tiu  ĉi retejo, blogo de Mirejo Grosjean, vi povas legi la antaŭajn Kotonajn Gazetojn per esplorilo supre maldekstre skribante « kotona gazeto ».

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

La retejo de Afrika Komisiono www.esperanto-afriko.org prezentas nian Kongreson.
La tri organizaj establoj estas
Afrika Komisiono de UEA
Benina Landa Asocio de UEA
Scio Sen Bariloj

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KOKo havas retadreson : ake-2013@yahoogroups.com
Se vi havas demandojn, komentojn, salutmesaghojn,  bv uzi ĝin !!

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Por pagi aliĝojn kaj mendojn, bv uzi

·         La konton de Afrika Komisiono ĉe UEA.
·         La konton de Scio Sen Bariloj, unu el la tri organizaj establoj per assb-k
·         La svisan konton de Scio Sen Bariloj 10-752700-3
Bv indiki precize, kiel ni devas uzi vian donacon :
Ĉu por subteni la Kongreson ĝenerale
Ĉu por subteni personon precizan ; en tiu kazo bv indiki la nomon kaj devenlandon kaj urbon.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KOKo kaj la gekongresanoj dankas al chiuj establoj kaj privatuloj, kiuj malavere subtenas nian Kongreson.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


lundi 23 décembre 2013

KOTONA GAZETO numero 7

KOTONA GAZETO 
2013-12- 23     numero 7

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Preparlaboroj de KOKo
Nia KOKo ne korerikas, sed laboregas. Ghi kunvenis por labori je jenaj datoj :
La unuan de decembro
La okan de decembro
La dekkvinan de decembro kun Zamenhofa Festo
La dudekduan de decembro

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Por la ekskursoj ni estas bonshancaj, char membro de KOKo Sébastien Essou estas profesia turismfakulo. Li organizas niajn ekskursojn kaj transportojn.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nia enlanda informkampanjo komencighis. Ekde vendrede la 20an de decembro anonco aùdighas che Radio Topka en tre aùskultata momento : 19 : 45.
Por la rilato al amaskomunikiloj ni estas bonshancaj, char la prezidanto de KOKo Privas Tchikpe rilatas al ili profesie regule, konas la lokajn uzojn kaj povas trafe elekti, al kiu kiam kiel disdoni la informojn.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nia informkampanjo al eksterlando, al la movado, antaùvidas diversajn skajpkunvenojn kun Germanio, Francio kaj Svislando. Jam tiel ni povis babili kun Koreio kaj Pollando, ni ne chiam povas vidi kaj aùdi unu la alian en ambaù direktoj, foje mankas la bildo.. tamen la retkonekto estas tre bona chi tie (pli bona ol en la vilagho de Mirejo en Svislando !) Nia skajpnumero estos tiu de Mirejo : mirejo1. La plej favora momento en la tago estas inter la 19a horo kaj la 20a 30. La horo en Benino estas la sama kiel en Francio, Germanio…(GMT+1/ UTC+1 )

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Chiuj aùdis kun granda zorgo pri la akcidento de Adjévi Adjé en julio kaj pri lia longa restado en diversaj malsanulejoj. Nun li estas hejme, rete tre aktivas kaj ankoraù bezonas flegadon. Shajnas, ke li povos alveni buse al Kotonuo por la Kongreso. Ni certe fotos lian alvenon ! Ech se li devas resti sidanta dum siaj paroladoj kaj gvidado de la kongresa programo, ni aùdos lian vochon kaj kaptos liajn pensojn ; tio ja gravas.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

La tuta evento okazos en kulturcentro JoCa, krom la malferma ceremonio.
Tiu ceremonio okazos en hotelo Havre de Paix.
Kelkaj kongresanoj tranoktos en tiu hotelo. Ni zorgos por transporto inter la du ne foraj lokoj.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rilate al la malferma ceremonio invitiloj koloraj kun logotipoj de UEA kaj de SSB pretas, ili estas koloraj.
Ni sendas ilin en tiuj nunaj tagoj.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nuntempe ni nombras 40 aliĝojn.
Venos al Kotonuo personoj el 12 landoj.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ni ricevis salutmesaghojn el 30 landoj !!
Ni selektis 6 inter multaj kaj laùtlegos ilin dum la malfermo.
Ni ricevis salutmesaghon de la prezidanto de UEA, de la vic-prezidanto de UEA, de la prezidanto de SATamikaro, de la prezidanto de TEJO. Ni laùtlegos ilin dum la malfermo.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

La kongresa libro en digitala formato atingis la presejon.
La posedanto de la presejo nomighas Sinjoro Dometo !!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Vi povas multon ekscii pri AKE per la retejo de Afrika Komisiono de UEA per


Vi povas mem vidi la lokojn, kie okazos AKE per

Sur tiu  ĉi retejo, blogo de Mirejo Grosjean, vi povas legi la antaŭajn Kotonajn Gazetojn per esplorilo supre maldekstre skribante « kotona gazeto ».

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

La retejo de Afrika Komisiono www.esperanto-afriko.org prezentas nian Kongreson.
La tri organizaj establoj estas
Afrika Komisiono de UEA
Benina Landa Asocio de UEA
Scio Sen Bariloj

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KOKo havas retadreson : ake-2013@yahoogroups.com
Se vi havas demandojn, komentojn, salutmesaghojn,  bv uzi ĝin !!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Por pagi aliĝojn kaj mendojn, bv uzi

·         La konton de Afrika Komisiono ĉe UEA.
·         La konton de Scio Sen Bariloj, unu el la tri organizaj establoj per assb-k
·         La svisan konton de Scio Sen Bariloj 10-752700-3
Bv indiki precize, kiel ni devas uzi vian donacon :
Ĉu por subteni la Kongreson ĝenerale
Ĉu por subteni personon precizan ; en tiu kazo bv indiki la nomon kaj devenlandon kaj urbon.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KOKo kaj la gekongresanoj dankas al chiuj establoj kaj privatuloj, kiuj malavere subtenas nian Kongreson.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

La KOKo tre antauĝojas akcepti vin en Kotonuo !!!


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KVINA AFRIKA KONGRESO preparoj kaj alvenojUnua laborkunsido: 1-12-2013


Dua laborkunsido: 8-12-2013


Tria laborkunsido: 15-12-2013
kun zamenhofa festo, festeno

Preparlaboroj komenciĝas en JoCa


Kvara laborkunveno je dimanĉo la 22a de decembro
Vizito al presisto Sinjoro DometoMaldekstre: Sinjoro Dometo. Dekstre: Privas Tchikpe

Jérémie alvenas!!!!!!!!!!!!!!!Adjévi ADJE alvenas!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Varmkora fizika konatigho:
Antoine Kouassi Kouablan kaj Emile Malanda
Supre: Emile Malanda kaj Mirejo
Sube: Jérémie Sabiyumba kaj Emile MalandaKingslim Edah kaj Jérémie Sabiyumba


Emile Malanda kaj Privas TchikpeAnita Dagmarsdotter alvenas!!!!Anita instruis al Privas en Europo en 1987. Shi retrovas sian "filon".
Ruphino Houssou